Obowiązek informacyjny

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Pomocy „Ludzik” z siedzibą przy ul. Michałów 4a, 41-260 Sławków.

Dane kontaktowe

Kontakt z administratorem danych jest możliwy pod adresem: ul. Michałów 4a, 41-260 Sławków, telefonicznie: 692-365-882, lub za pomocą poczty elektronicznej: kontakt@fundacja-ludzik.pl

Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej: iodo@fundacja-ludzik.pl

Cele przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe w zależności od wyrażonej zgody mogą być przetwarzane w celu:

 • Realizacji celów statutowych Fundacji
 • Obsługi zawartych umów
 • Rekrutacji i zatrudnienia
 • Organizacji imprez i konkursów

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może być:

 • Zgoda na przetwarzanie danych
 • Realizacja umowy
 • Realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora danych
 • Obowiązek prawny ciążący na administratorze
 • Ochrona Pana / Pani żywotnych interesów

Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe w zależności od celu przetwarzania, przetwarzane będą:

 • Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • Do czasu wypełnienia celu przetwarzania
 • Do czasu realizacji umowy oraz wygaśnięcia prawa do roszczeń
 • Zgodnie z udzieloną zgodą
 • Do czasu cofnięcia zgody

Odbiorcy danych osobowych

Informujemy, że Pani/Pana dane mogą być przekazywane:
 • Podmiotom świadczącym nam usługi księgowe,
 • Podmiotom świadczącym nam usługi IT,
 • Podmiotom świadczącym nam usługi bankowe,
 • Podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
 • Podmiotom współpracującym (zgodnie z udzieloną zgodą),
 •  Na życzenie, podmiotom wskazanym przez osobę, której dane dotyczą

Przekazywanie danych poza EOG

Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich poprawiania i sprostowania, prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ograniczenia przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych. Może Pani/Pan w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. W takim przypadku proszę skontaktować się z nami telefonicznie lub za pomocą formularza dostępnego na naszej stronie internetowej lub wysyłając stosowne żądanie na adres email: kontakt@fundacja-ludzik.pl

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Informacje o wymogu podania danych

W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla Fundacji „Ludzik” do realizacji umowy. W tym celu należy wypełnić formularz wniosku o skorzystanie z praw przysługujących osobie, której dane dotyczą. Formularz wniosku możecie pobrać Państwo tutaj.  (plik PDF )

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zależności od celu przetwarzania jest wymogiem ustaw takich jak:

 • Kodeks pracy
 • Ustawa o rachunkowości
 • Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowaniu

Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.

Nie będziemy poddawać Pani/Pana profilowaniu.