O fundacji

Fundacja Pomocy „Ludzik”  (KRS 0000763246) to organizacja „non profit”.

Została założona w 2018 roku przez Wiolettę i Jacka Ożóg. Celem założenia była chęć pomocy mieszkającej z nimi Nicole, która cierpi na głębokie upośledzenie widzenia – obustronny zaawansowany zanik nerwów wzrokowych.

 Fundacja powstała by pomagać dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom, które walczą czasami z największym dla nich problemem, jakim jest brak funduszy na leczenie i rehabilitacje, czy też kosztowne terapie.

Cele fundacji

- Jak działamy -

Główny cel

Głównym zadanie Fundacji to ochrona i promocja zdrowia. Fundacja  „Ludzik” to organizacja pomagająca dzieciom chorym lub wymagającym trudnych bądź drogich zabiegów medycznych, realizująca projekty mające na celu podnoszenie jakości ich życia.

Środku fundacji

Środki pozyskane przez Fundację przeznaczamy na rzeczywiste, najważniejsze potrzeby podopiecznych. Przekazujemy fundusze na leczenie, rehabilitację dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, zakup lekarstw, sprzętu medycznego, pomoce edukacyjne i inne specjalne potrzeby

Subkonta

Pozyskujemy środki z darowizn, dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych. Prowadzimy subkonta dzieci wspierając rodziny w finansowaniu procesu leczenia i rehabilitacji.


Statut

Kliknij, aby pobrać i przeczytać statut pdf.