- Sprawdź -

Jak uzyskać pomoc?

Uruchom subkonto dziecka

       Aby uruchomić subkonto bankowe w Fundacji Pomocy „Ludzik”, umożliwiające gromadzenie środków na pokrycie kosztów związanych z leczeniem dziecka, należy dostarczyć  następujące dokumenty:

Po zapoznaniu się z Regulaminem, stanowiącym integralną część umowy i zawarciu umowy z rodzicem/ opiekunem prawnym chorego dziecka, następuje uruchomienie subkonta. Regulamin udostępniany jest przez opiekuna oddziału/pracownika biura Fundacji Pomocy „Ludzik” po rozmowie z rodzicem/opiekunem prawnym dziecka.

        Refundacja wydatków następuje po dostarczeniu do biura Fundacji Pomocy „Ludzik” w Sławkowie oryginałów dowodów księgowych, tj. faktury, rachunki itp. (wystawionych na dane siedziby Fundacji:

Fundacja Pomocy „Ludzik”, ul. Michałów 4A, 41-260 Sławków, NIP: 6252467864) za wydatki określone w Regulaminie ( wraz z zestawieniem wydatków).

       Fundacja zajmuje się obsługą księgową, prawną i administracyjną subkonta, a także (w wariancie medialnym umowy) prowadzi akcje promocyjne w zakresie pozyskiwania środków na subkoncie podopiecznego, np. zbiórki publiczne.

Mając na uwadze elastyczność i dobro dziecka, wyjątkowe sytuacje rozpatrywane są indywidualnie.

Skontaktuj się z nami!

Masz pytania? Nie czekaj, napisz już dziś! Chętnie rozwiejemy Twoje wątpliwości.